Övriga och allmänna villkor när du hyr bil av vår samarbetspartner

Hyresvillkor
Auto Europe har arrangerat din hyra med det hyrbilsföretaget som kan ses på din voucher efter betalningen av servicen. Auto Europeär oberoende och agerar inte som en agent för något speciellt hyrbilsföretag. Vouchern är inte ett hyresavtal. Du måste skriva på ett hyresavtal när du hämtar din bil. Detta förser hyresförataget dig med och kontraktet överensstämmer med lokala lagar. Vouchern från Auto Europemåste tas med till uthyrarens kontor för att kunne garantera att du får bilen till det överenskomna priset. Extra avgifter kan tillkomma för service efter stängningsdags. Alla priser garanteras i EURO

DIN HYRA INKLUDERAR

* Moms enligt bokningsdatum: 18-Nov-2008
* Fria mil och brandförsäkring. Ansvarsförsäkring för skador på personer och egendom utanför fordonet.
* Hyran inkluderar vagnskadeföräkring och stöldskydd för fordonet. Hyran begränsar eventuellt vagnskade- eller förlustansvar till en självrisk på ca. 300 EUR.
* Hyran inkluderar flygplatsavgift vid hyra på Granada flygplats. * Den första extra föraren.
* Första extra föraren.

[HYRAN INKLUDERAR INTE ]

* Försäkringsskydd för personskador på förare eller passagerare. Extra skydd kan erbjudas lokalt till en extra kostnad.
* Fordonet hyrs med full tank (betalas av kunden vid upphämtning) och ska återlämnas med så tom tank som möjligt. Oanvänd bränsle återbetalas inte (undantag: vid hyra i 3 eller 4 dagar debiteras en halv tank, kunden återlämnar med halv tank).
* Flygplatsavgift om ca. €13.90 vid hyra på flygplats (undantag: vid hyra på Granada flygplats ingår avgiften redan i hyran).
* Lokala vägavgifter eller motorvägsvinjetter som krävs enligt lokala bestämmelser.
* Flygplatsavgift vid hyra på Barcelona flygplats om ca. €13.90.

[GENERELLA BESTÄMMELSER]
Auto Europe erbjuder ingen försäkring. Skydd ges av förevisad hyresfirma. Ytterligare skydd kan erbjudas av uthyrningsfirman mot extra kostnad.
* Auto Europehar ingen avboknings- eller ombokningsavgift så länge * Auto Europeinformeras senast 48 timmar innan hyresstarten. Om kunden avbokar senare än 48 timmar före hyresstarten, inte hämtar sin bil eller kommer försent kommer en avbokningsavgift på ca. 3 dagars hyra att tas ut. * Auto Europekan inte betala tillbaka outnyttjade dagar om bilen skulle lämnas tillbaka tidigare än planerat.
* Huvudföraren och eventuella extra förare måste uppvisa ett giltigt körkort som de haft i minst 3 år.
* Vänligen notera att, vid upphämtning av bilen, kan den lokala operatören kräva en depositition som säkerhet. Detta sker genom att operatören reserverar en summa (minst självrisksummean + 1 tank benzin + moms) på huvudchaufförens kreditkort, Bankkort såsom Visa Elektron, Maestro eller liknande accepteras generellt sett inte. Summan som reserveras på ditt kort returneras till fullo vid återlämning av bilen, med förutsättning att bilen återlämnas i samma skick som när du hämtade ut.
* Extra utrustning (t.ex. takräcke, barnstol m.m. ) är endast på efterfrågan och medför extra avgifter. Envägsavgifter, om aktuella, är bara en uppskattning och kan utan föregående notis ändras.
* Leverering/hämtning är möjligt för en extra avgift, men är alltid på efterfrågan.
* Bankkort accepteras inte lokalt.
* Förarens minimumålder 21. Extra förare anmäles samt betalas lokalt (den första extra föraren är inkluderad i priset).
*** GRATISNUMMER FRÅN SPANIEN 900 96 1280 *** Auto Europerekommenderar kunden att, vid upphämtandet, kontrollera om bilen skall tankas med diesel eller blyfri bensin.
* Resa är endast tillåten till Frankrike och Andorra, reseönskemål måste noteras vid bokningstillfället. En extra försäkring är obligatorisk och köpes lokalt för ca. €7 per dag. Fordonet får inte tas på färja eller till öar utan tidigare godkännande från Auto Europe
* Alla hyror är 24 -timmarsbaserade med minimum 3 dagars hyra. En full dags hyra tas ut även om bilen används under en kortare tidsperiod under dagen.
* Vänligen notera: i likhet med de flesta biluthyrare täcker inte försäkringen skador på fönster, däck, taket, undersidan och insidan av fordonet, bärgningskostnader och skada som uppkommit p.g.a. vårdslöst beteende.

[ ÖPPETTIDER ]* Öppet måndags-söndags 08:00-23:00

Deras priser inkluderar alltid lokala skatter, kasko-, stöld- och ansvarsförsäkring och obegränsat körsträcka.

Det finns inga extraavgifter för upphämtning på flygplatsen.

I alla spanska destinationer erbjuder de så kallade "återbetalning av egenandelen", dvs för ett lite högre pris får kunden säkerheten att om något händer med bilen återfår han egenandelen från samarbetspartnern.

Tillägg för t. ex. extraförare, barnstol, envägshyra etc betalas på plats. De informerar om avgiften om kunden efterfrågar dessa extras.

Alla övriga och allmänna villkor skrivs ut vid erbjudandet och hyresavtalet. Skulle ni ha någon fråga som inte tagits upp här eller i hyresavtalet, snälla skriv till oss.

 


Avenida Tourist Homes, S.L.
Carrer de Roger de Lluria 46, 3-2
, 08009 Barcelona l Tel: +34 93 342 5337 l
e-mail:
info@avenidabarcelona.com